torsdag 4. oktober 2012

Blender/Apture

Blenderåpningen har i oppgave, sammen med lukkertiden, og regulere mengde lys som skal slippe inn til filmen.
Et lavt tall, for eksempel f/1.0. gir ekstremt stor blenderåpning. Et stort tall, f/22, gir liten blenderåpning.
Blenderåpningen er også bestemmende for dybdeskarpheten. Dess mindre blenderåpning, dess større dybdeskarphet.

Her er pennalet og visket like skarpe. Her har jeg brukt f/32.
Her får man altså en liten blenderåpning,  men stor dybdeskarphet.

Her ser man tydelig at pennalet er i bakgrunnen, fordi det er ikke like
klart som visket. Her har jeg brukt blenderåpning f/5. Her er det en middels
stor blenderåpning med stor, på gensen til liten, dybdeskarphet.

Et skjema vi bruker for å forstå hva som er stor og liten blenderåpning og hva som gir liten og stor dybdeskarphet er dette:

Blenderåpning/Dybdeskarphet

f: 1.0
f: 1.4         Ekstremt stor åpning (1.0 - 1.4)
------------------------------------------------------
f: 2                                                                  Liten dybdeskarphet (1.0 - 2.8)
f: 2.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------
f: 4             Stor åpning (2 - 5,6)
f: 5,6                                                               Stor dybdeskarphet (4 - 22++)
------------------------------------------------------
f: 8
f: 11                    
f: 16           Liten åpning (8 - 22++)
f: 22

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar